Taraszkiewicz, Magdalena. „Zasada proporcjonalności a Warunki udziału W postępowaniu O Udzielenie zamówienia Publicznego”. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 10, no. 2 (październik 7, 2022): 51–63. Udostępniono grudzień 2, 2023. https://apcz.umk.pl/PBPS/article/view/40390.