Wantoch-Rekowski, Jacek. „O Funduszu Wypadkowym – Uwagi De Lege Lata I De Lege Ferenda”. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2, no. 1 (kwiecień 1, 2014): 115–123. Udostępniono listopad 29, 2023. https://apcz.umk.pl/PBPS/article/view/PBPS.2014.007.