1.
LOTKO, Ewa & ZAWADZKA-PĄK, Urszula Kinga. Problemy terminologiczne i definicyjne deficytu i długu w polskim i unijnym prawie finansów publicznych. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu [online]. 15 czerwiec 2016, T. 4, nr 2, s. 51–67. [udostępniono 30.11.2021]. DOI 10.12775/PBPS.2016.009.