1.
SŁOTWIŃSKI, Szymon. Wierzytelność pieniężna gminy z tytułu nieprzekazania na własność lokali lub budynków zgodnie z wymogami ustalonymi w ramach rozliczenia „lokal za grunt” i jej ochrona. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu [online]. 30 kwiecień 2023, T. 10, nr 4, s. 87–113. [udostępniono 26.2.2024]. DOI 10.12775/PBPS.2022.024.