1.
WANTOCH-REKOWSKI, Jacek. Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków – problematyka prawno-finansowa. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu [online]. 30 kwiecień 2023, T. 10, nr 4, s. 75–86. [udostępniono 22.2.2024]. DOI 10.12775/PBPS.2022.023.