1.
TARASZKIEWICZ, Magdalena. Zasada proporcjonalności a warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu [online]. 7 październik 2022, T. 10, nr 2, s. 51–63. [udostępniono 11.12.2023]. DOI 10.12775/PBPS.2022.010.