1.
KOŁACZKOWSKI, Bartosz & RATAJCZAK, Małgorzata. Uzupełniające źródła finansowania instytucji kultury – działalność gospodarcza (usługi, handel, gospodarowanie mieniem), lokowanie wolnych środków oraz sponsoring. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu [online]. 4 czerwiec 2022, T. 10, nr 1, s. 79–101. [udostępniono 25.2.2024]. DOI 10.12775/PBPS.2022.004.