1.
SEROWANIEC, Maciej. Wpływ pruskich i niemieckich rozwiązań ustrojowych na proces kształtowania się nowoczesnej kontroli państwowej w Polsce. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu [online]. 4 czerwiec 2022, T. 10, nr 1, s. 65–77. [udostępniono 26.2.2024]. DOI 10.12775/PBPS.2022.003.