1.
OFIARSKA, Małgorzata. Dofinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów – zagadnienia materialnoprawne i proceduralne. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu [online]. 4 czerwiec 2022, T. 10, nr 1, s. 9–36. [udostępniono 4.2.2023]. DOI 10.12775/PBPS.2022.001.