1.
WRÓBLEWSKA, Dominika. Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodów z transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe w działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie decyzji o wsparciu lub na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu [online]. 13 luty 2021, T. 8, nr 4, s. 71–94. [udostępniono 7.2.2023]. DOI 10.12775/PBPS.2020.024.