1.
NOWAK, Ireneusz. Współdziałanie organów administracji publicznej przy wydawaniu decyzji podatkowych – aspekt proceduralny. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu [online]. 13 luty 2021, T. 8, nr 4, s. 23–51. [udostępniono 22.5.2024]. DOI 10.12775/PBPS.2020.022.