1.
MAJKA, Paweł & WANTOCH-REKOWSKI, Jacek. O przyczynach i skutkach szerszego ujęcia „zstępnych” oraz „wstępnych” w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu [online]. 13 luty 2021, T. 8, nr 4, s. 9–22. [udostępniono 19.5.2024]. DOI 10.12775/PBPS.2020.021.