1.
RABIEJ, Urszula. Efektywność ekonomiczna wybranych instytucji systemu finansowego samorządu terytorialnego. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu [online]. 1 kwiecień 2014, T. 2, nr 1, s. 173–194. [udostępniono 7.12.2021]. DOI 10.12775/PBPS.2014.010.