1.
WANTOCH-REKOWSKI, Jacek. O funduszu wypadkowym – uwagi de lege lata i de lege ferenda. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu [online]. 1 kwiecień 2014, T. 2, nr 1, s. 115–123. [udostępniono 9.12.2023]. DOI 10.12775/PBPS.2014.007.