1.
TYNIEWICKI, Marcin. Prawna ocena wyłączenia obowiązywania I progu ostrożnościowego w ustawie o finansach publicznych. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu [online]. 1 kwiecień 2014, T. 2, nr 1, s. 97–114. [udostępniono 20.5.2024]. DOI 10.12775/PBPS.2014.006.