1.
MUSIAŁKIEWICZ, Robert. Udział organizacji pożytku publicznego w podatku dochodowym od osób fizycznych – zagadnienia prawno-finansowe. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu [online]. 1 kwiecień 2014, T. 2, nr 1, s. 77–95. [udostępniono 7.12.2021]. DOI 10.12775/PBPS.2014.005.