1.
BARCZAK, Anna & KOWALEWSKA, Ewa. Źródła finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska w Polsce – przegląd stosowanych rozwiązań. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu [online]. 1 kwiecień 2014, T. 2, nr 1, s. 37–58. [udostępniono 6.12.2021]. DOI 10.12775/PBPS.2014.003.