1.
SALACHNA, Joanna Małgorzata. Postępowanie naprawcze jednostki samorządu terytorialnego – wybrane problemy interpretacyjne. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu [online]. 1 kwiecień 2014, T. 2, nr 1, s. 9–22. [udostępniono 7.12.2021]. DOI 10.12775/PBPS.2014.001.