1.
KIELIN, Łukasz. Budżetowe procedury awaryjne w świetle Konstytucji RP oraz regulacji konstytucyjnych wybranych państw europejskich. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu [online]. 7 sierpień 2019, T. 7, nr 2, s. 117–133. [udostępniono 24.5.2024]. DOI 10.12775/PBPS.2019.016.