1.
KUCIA-GUŚCIORA, Beata. „Wolne środki” w ustawie o finansach publicznych z perspektywy kompetencji Ministra Finansów. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu [online]. 7 sierpień 2019, T. 7, nr 2, s. 21–43. [udostępniono 17.6.2024]. DOI 10.12775/PBPS.2019.012.