1.
ZABOREK, Daria & CZARNECKI, Krzysztof. Podatki lokalne jako źródło dochodów samorządu gminnego. Analiza podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w gminie Lidzbark w latach 2010–2015. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu [online]. 15 lipiec 2018, T. 6, nr 2, s. 47–71. [udostępniono 4.6.2023]. DOI 10.12775/PBPS.2018.010.