1.
GRZEŚKIEWICZ, Władysław. Prawne aspekty stosowania egzekucji administracyjnej z praw własności intelektualnej. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu [online]. 28 styczeń 2018, T. 5, nr 4, s. 79–107. [udostępniono 9.12.2023]. DOI 10.12775/PBPS.2017.024.