1.
KOŁACZKOWSKI, Bartosz & RATAJCZAK, Małgorzata. Zakres i formy prawne przedsiębiorczości komunalnej w Polsce międzywojennej i obecnie. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu [online]. 28 styczeń 2018, T. 5, nr 4, s. 25–47. [udostępniono 4.6.2023]. DOI 10.12775/PBPS.2017.021.