1.
BORSZOWSKI, Paweł. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 sierpnia 2016 r., II FSK 3765/14. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu [online]. 23 lipiec 2017, T. 5, nr 2, s. 89–98. [udostępniono 1.2.2023]. DOI 10.12775/PBPS.2017.011.