1.
RZESZOWSKI, Jakub. Finansowanie klubów sportowych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – sposoby wsparcia i studium interpretacji przepisów. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu [online]. 23 lipiec 2017, T. 5, nr 2, s. 45–59. [udostępniono 5.2.2023]. DOI 10.12775/PBPS.2017.009.