Lotko, E., i U. K. Zawadzka-Pąk. „Problemy Terminologiczne I Definicyjne Deficytu I długu W Polskim I Unijnym Prawie finansów Publicznych”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, t. 4, nr 2, czerwiec 2016, s. 51-67, doi:10.12775/PBPS.2016.009.