Słotwiński, S. „Wierzytelność pieniężna Gminy Z tytułu Nieprzekazania Na własność Lokali Lub budynków Zgodnie Z Wymogami Ustalonymi W Ramach Rozliczenia «lokal Za grunt» I Jej Ochrona”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, t. 10, nr 4, kwiecień 2023, s. 87-113, doi:10.12775/PBPS.2022.024.