Wantoch-Rekowski, J. „Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków – Problematyka Prawno-Finansowa”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, t. 10, nr 4, kwiecień 2023, s. 75-86, doi:10.12775/PBPS.2022.023.