Taraszkiewicz, M. „Zasada proporcjonalności a Warunki udziału W postępowaniu O Udzielenie zamówienia Publicznego”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, t. 10, nr 2, październik 2022, s. 51-63, doi:10.12775/PBPS.2022.010.