Kołaczkowski, B., i M. Ratajczak. „Uzupełniające źródła Finansowania Instytucji Kultury – działalność Gospodarcza (usługi, Handel, Gospodarowanie mieniem), Lokowanie Wolnych środków Oraz Sponsoring”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, t. 10, nr 1, czerwiec 2022, s. 79-101, doi:10.12775/PBPS.2022.004.