Serowaniec, M. „Wpływ Pruskich I Niemieckich rozwiązań Ustrojowych Na Proces kształtowania Się Nowoczesnej Kontroli państwowej W Polsce”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, t. 10, nr 1, czerwiec 2022, s. 65-77, doi:10.12775/PBPS.2022.003.