Ofiarska, M. „Dofinansowanie przedsięwzięć Niskoemisyjnych Z Funduszu Termomodernizacji I Remontów – Zagadnienia Materialnoprawne I Proceduralne”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, t. 10, nr 1, czerwiec 2022, s. 9-36, doi:10.12775/PBPS.2022.001.