Wróblewska, D. „Możliwość Zwolnienia Z Opodatkowania dochodów Z Transakcji zabezpieczających Ryzyko Walutowe W działalności Gospodarczej Prowadzonej Na Podstawie Decyzji O Wsparciu Lub Na Terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Na Podstawie Zezwolenia”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, t. 8, nr 4, luty 2021, s. 71-94, doi:10.12775/PBPS.2020.024.