Nowak, I. „Współdziałanie organów Administracji Publicznej Przy Wydawaniu Decyzji Podatkowych – Aspekt Proceduralny”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, t. 8, nr 4, luty 2021, s. 23-51, doi:10.12775/PBPS.2020.022.