Majka, P., i J. Wantoch-Rekowski. „O Przyczynach I Skutkach Szerszego ujęcia „zstępnych” Oraz «wstępnych» W Ustawie O Podatku Od spadków I Darowizn”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, t. 8, nr 4, luty 2021, s. 9-22, doi:10.12775/PBPS.2020.021.