Rabiej, U. „Efektywność Ekonomiczna Wybranych Instytucji Systemu Finansowego samorządu Terytorialnego”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, t. 2, nr 1, kwiecień 2014, s. 173-94, doi:10.12775/PBPS.2014.010.