Wantoch-Rekowski, J. „O Funduszu Wypadkowym – Uwagi De Lege Lata I De Lege Ferenda”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, t. 2, nr 1, kwiecień 2014, s. 115-23, doi:10.12775/PBPS.2014.007.