Barczak, A., i E. Kowalewska. „Źródła Finansowania Zadań Z Zakresu Ochrony środowiska W Polsce – przegląd Stosowanych rozwiązań”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, t. 2, nr 1, kwiecień 2014, s. 37-58, doi:10.12775/PBPS.2014.003.