Salachna, J. M. „Postępowanie Naprawcze Jednostki samorządu Terytorialnego – Wybrane Problemy Interpretacyjne”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, t. 2, nr 1, kwiecień 2014, s. 9-22, doi:10.12775/PBPS.2014.001.