Antonów, D. „Administracyjne Kary pieniężne Za Naruszenia Ochrony Danych Osobowych”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, t. 8, nr 3, listopad 2020, s. 31-50, doi:10.12775/PBPS.2020.016.