Grześkiewicz, W. „Prawne Aspekty Stosowania Egzekucji Administracyjnej Z Praw własności Intelektualnej”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, t. 5, nr 4, styczeń 2018, s. 79-107, doi:10.12775/PBPS.2017.024.