Borszowski, P. „Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 2 Sierpnia 2016 r., II FSK 3765/14”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, t. 5, nr 2, lipiec 2017, s. 89-98, doi:10.12775/PBPS.2017.011.