Rzeszowski, J. „Finansowanie klubów Sportowych Z budżetu Jednostek samorządu Terytorialnego – Sposoby Wsparcia I Studium Interpretacji przepisów”. Prawo Budżetowe Państwa I Samorządu, t. 5, nr 2, lipiec 2017, s. 45-59, doi:10.12775/PBPS.2017.009.