[1]
S. Słotwiński, „Wierzytelność pieniężna gminy z tytułu nieprzekazania na własność lokali lub budynków zgodnie z wymogami ustalonymi w ramach rozliczenia «lokal za grunt» i jej ochrona”, PBPS, t. 10, nr 4, s. 87–113, kwi. 2023.