[1]
J. Wantoch-Rekowski, „Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków – problematyka prawno-finansowa”, PBPS, t. 10, nr 4, s. 75–86, kwi. 2023.