[1]
M. Taraszkiewicz, „Zasada proporcjonalności a warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, PBPS, t. 10, nr 2, s. 51–63, paź. 2022.