[1]
M. Serowaniec, „Wpływ pruskich i niemieckich rozwiązań ustrojowych na proces kształtowania się nowoczesnej kontroli państwowej w Polsce”, PBPS, t. 10, nr 1, s. 65–77, cze. 2022.