[1]
I. Nowak, „Współdziałanie organów administracji publicznej przy wydawaniu decyzji podatkowych – aspekt proceduralny”, PBPS, t. 8, nr 4, s. 23–51, luty 2021.