[1]
P. Majka i J. Wantoch-Rekowski, „O przyczynach i skutkach szerszego ujęcia „zstępnych” oraz «wstępnych» w ustawie o podatku od spadków i darowizn”, PBPS, t. 8, nr 4, s. 9–22, luty 2021.