[1]
J. Wantoch-Rekowski, „O funduszu wypadkowym – uwagi de lege lata i de lege ferenda”, PBPS, t. 2, nr 1, s. 115–123, kwi. 2014.